Teknisk info och kommentarer
Kakor (cookies): På denna nätplats används en sådan endast för en besöksräknare. Kakan har endast en varaktighet av två timmar och försvinner sedan automatiskt. Den används för att antalet besökare ska bli mer rättvisande och lagrar ingen som helst annan information.
För nätplatsens riktiga funktion måste JavaScript vara aktiverat, för rätt utseende måste dessutom stilmallar, "stylesheets", vara aktiverade.
På en del av bildsidorna har man möjlighet att se större bilder (detta använder JavaScript) om man klickar på förstoringsglassymbolen som ser ut så här:
En del videofiler visas i popupfönster (detta använder JavaScript) då man klickar på videosymbolen som ser ut så här:
Nätplatsen är testad på senare versioner av följande webbläsare/nätbläddrare: Firefox, Google Chrome, Chromium, Opera och Vivaldi (ställ in Vivaldi för att öppna popupfönster i flikar eftersom webbläsaren, fortfarande 2023, har ofullkomligheter gällande JavaScript som ibland inte skalar bilder och fönster korrekt utan man får ändra manuellt) under både Linux och Windows. Ingen testning på Mac OS. Google Chrome och Chromium ska ha version 51 eller högre. Dessutom är nätplatsen testad på Internet Explorer och Microsoft Edge.
Andvändbarheten är också testad på några mobiltelefoner och surfplattor under operativsystemet Android (som är en variant av Linux), med bl.a. Firefox, Opera och Google Chrome. (Skalning av popupfönster fungerar dock inte utan det blir maximalt fönster i ny flik.)
Nätplatsen ses bäst på bildskärmar med en horisontell upplösning av 1024 pixlar eller mer. Om nätplatsen på mindre skärmar verkar beskuren kan man trycka på funktionstangenten F11, som på de flesta nätbläddrare ger bättre utnuttjande av skärmens yta. Denna skärms upplösning är (Detta värde blir riktigt bara på datorer. Mobiltelefoner och plattor visar felaktiga värden då ett skript där fungerar på annat sätt).
Alla filmklipp/videofiler är av filtypen mp4, som kan visas utan plugin av alla moderna nätbläddrare.
På några ställen används filtypen mp3 för att spela musik eller ljud. Denna filtyp kan spelas utan plugin av alla moderna nätbläddrare.
QR-koden för URL till O,TI KALO
(https://www.otikalo.se/) finns nedan.
Alla sidorna på www.otikalo.se uppfyller minst villkoren fö XHTML 1.0 Transitional. Klicka på bilden under till höger. Många sidor uppfyller dessutom numera HTML5.
Valid XHTML 1.0 Transitional O,TI KALO