Indexkarta för platsbeskrivande grekiska bilder
Denna karta är ett alternativ till den textbaserade menyn. Varje namn på kartan är en länk till en sida med bild/bilder med tillhörande beskrivning för respektive ställe. Speciellt gäller för Kreta att huvudkartan endast har en länk till en ny karta med bara Kreta och Gavdos. Orter har förutom namnet en tillhörande punkt, medan öar och landsdelar endast har namn.
Om man har stor bildskärm kan man som alternativ använda en karta liggande i eget fönster.
O,TI KALO